Profil Zadavatele - Město Petřvald - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60065320
Název profilu zadavatele: Město Petřvald (http://www.petrvald-mesto.cz)
profilu zadavatele: 00297593
« Zpět na vypsané VZ

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V20018011
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele a
  jednotlivých pověřujících zadavatelů (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi (dále jen
  „zadavatel“) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení
  odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
  podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném
  znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech
  trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení
  některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích
  vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění.
 • Datum uveřejnění
  15.6.2018 07:55:31
 • Poslední změna
  14.9.2018 12:17:10, Město Petřvald
 • Lhůta pro podání nabídek
  28.6.2018 00:10:00
 • Kontaktní osoba
  Alexandr Pyšík, tel: +420 731 101 647, pysik@femenergy.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)